Hur många minns texten till vår nationalsång?

Är den lika aktuell idag som när den skrevs i mitten av 1800-talet?

Hur uppfattas sången av de som flyttar till Finland?

Mitt förlag till utställningen “Ja, må vi leva!” är en ljudinstallation där jag slumpmässigt kontaktar folk och ber dem sjunga så mycket de minns av nationalsången. Dessa sånger mixar jag ihop till ett gemensamt ljudspår. I början är det många stämmor som sjunger nationalsånger, men stämmorna minskar längre in i sången när de som glömt texten tystnar. Kanske någon minns fel och texten blir annorlunda.

Ljudinstallationen består av en finsk och en svensk version. *Galleri Gro & Energiverket, Jakobstad
3.9-5.10.2016


Vår nationalsång består av den inledande dikten Vårt Land ur Johan Ludvig Runebergs diktepos Fänrik Ståls sägner. 1848 tonsattes verserna av Fredrik Pacius och år 1867 översattes dikten till finska av Julius Krohn.

I Sverige sjöngs på 1890-talet Vårt land i en tonsättning av Jacob Axel Josephson. Denna var nära att bli svensk nationalsång vid 1900-talets början.

Estlands nationalsång, Mu isamaa, mu ön ja rööm, sjungs med samma melodi som Finlands nationalsång, men med en annan text.

Den äldsta nationalsången brukar räknas som den nederländska Wilhelmus van Nassouwe från 1570-talet, som är en hyllning till Wilhelm av Oranien. Den ersattes 1815 av Wien Neerlands bloed fram till 1932 när Wilhelmus van Nassouwe igen blev Hollands nationalsång (på grund av att socialisterna vägrade sjunga Wien Neerlands).

Marseljäsen (1792) är den första egentliga nationalsången, detta var den första sången som vände sig direkt till hela nationen och uppmanade till frihet, jämlikhet och broderskap.
"Our land”, Maamme (in Finnish) or Vårt land (in Swedish) is the title of Finland's National anthem. The music was composed by the German immigrant Fredrik Pacius, with (original Swedish) words by Johan Ludvig Runeberg, and was performed for the first time on 13 May 1848.

The original poem, written in 1846 but not printed until 1848, had 11 stanzas and formed the prologue to the great verse cycle The Tales of Ensign Stål ("Fänrik Ståhls Sägner").

The current Finnish language text is usually attributed to the 1889 translation of Ensign Stål by Paavo Cajander, but in fact originates from the 1867 translation by Julius Krohn.

How many remember the text of our National anthem?

Is it as relevant today as when it was written in the mid-1800s?

How does the National anthem sounds to those who moved to Finland?

My suggestion to the exhibition "Here's to Us!" is a sound installation where I randomly contact people and ask them to sing as much as they remember of the national anthem.These songs will be mixed together into one soundtrack. In the beginning many voices are singing the national anthem, but the voices decreases further into the song.

The sound installation consists of a Finnish and a Swedish version.