Sigfrid Aron Forsius, var sin tids mest välkända naturfilosof från Finland. Omkring år 1611 sammanställde han den första svenskspråkiga handboken i naturlära under titeln Physica. Idag anses han vara en föregångare inom modern färglära då han var den förste att inordna färgrymden i en tredimensionell färgcirkel i gult, rött, blått och grönt. Färgcirkeln är en direkt föregångare till Ewald Herings naturliga färgsystem och dagens NCS.

Forsius arbete förtjänar att belysas på nytt.

Aron Forsius levde i en brytningstid, när allt fler blev intresserade av konst, litteratur, vetenskap och filosofi. Forsius (precis som vi) tyckte sig leva i en mer kulturell och ljusare tid än man gjort tidigare. Många kände dessutom ett behov av att göra sig fria från medeltidens fokusering på Guds vilja och världsfrånvändhet. Livet på jorden började alltmer anses viktigare än livet efter detta. Den antika idén om att livet skulle levas och utnyttjas till det bästa även för den enskilde individen blev återigen populär. Det var nu den moderna individualismen föddes.

Forsius mästerverk Physica, består av många tankeställare. Några kan tycka att denna filosofi inte går att praktisera i vår moderna tid, men grundtanken känns adekvat för vår nutid, när många bryr sig för mycket om ovidkommande detaljer i livet och stressar igenom vardagen. Jag kommer att kombinera och experimentera med en rad tekniker (data, film, ljus, ljud och installationskonst) för att återge, och porträttera en mycket viktigt finlandssvensk person.

Handboken är ett meningsfullt tillrop från en svunnen tid till oss som lever idag.

färg cirkel